Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů

Pro správnou funkci našich internetových stránek, pro nabídku služeb a zboží je třeba shromažďovat,ukládat a zpracovávat některé Vaše osobní údaje. Správcem Vašich osobních údajů je Zuzana Arsenjevová, se sídlem Mečíková 2853/6, Praha 10, IČ 13814915 (dále jen „Správce“).

Jako Správce ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a od 25. května 2018 podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) zpracováváme tyto Vaše osobní údaje:

 • Jméno a příjmení

 • Název společnosti

 • E-mail

 • Telefonní číslo

 • Adresa

Tyto osobní údaje je třeba zpracovat za účelem tvorby zakázky, registrace a rezervace kurzů, vzdělávacích akcí, workshopů a zasílání informací a zároveň pro reakci na žádosti o konzultaci či dotazy.

Zpracování osobních údajů se uskutečňuje jen na dobu nezbytnou pro dané účely, např. po dobu účasti subjektu údajů v projektu. Osobní údaje, získané v rámci přihlášení, které nebyly aktivně použity déle než 2 roky, budou automaticky vymazány. Osobní údaje, zpracovávané na základě uděleného souhlasu jsou zpracovávány po dobu, na kterou byl souhlas udělen, nebo do jeho odvolání. Po dobu požadovanou zákonnými předpisy v oblasti daní, archivace aj.

Souhlas s výše uvedeným zpracováním, lze vzít kdykoli zpět, a to například zasláním e-mailu na adresu: odevniatelieraz@seznam.cz, nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti Zuzana Arsenjevová.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • poskytovatel softwar www.Websnadno.cz

 • poskytovatel rezervačního systému www.supersaas.cz

Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, a to na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, zaručující stejnou ochranu jako v případě zpracování prováděném přímo Správcem.

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoli zpět

 • požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme

 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů

 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit

 • požadovat po nás vymazání těchto osobních údajů

 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás, nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů