Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů

Pro správnou funkci našich internetových stránek, pro nabídku služeb a zboží je třeba shromažďovat,ukládat a zpracovávat některé Vaše osobní údaje. Správcem Vašich osobních údajů je Zuzana Arsenjevová, se sídlem Mečíková 2853/6, Praha 10, IČ 13814915 (dále jen „Správce“).

Jako Správce ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a od 25. května 2018 podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) zpracováváme tyto Vaše osobní údaje:

 • Jméno a příjmení

 • Název společnosti

 • E-mail

 • Telefonní číslo

 • Adresa

Tyto osobní údaje je třeba zpracovat za účelem tvorby zakázky, registrace a rezervace kurzů, vzdělávacích akcí, workshopů a zasílání informací a zároveň pro reakci na žádosti o konzultaci či dotazy.

Zpracování osobních údajů se uskutečňuje jen na dobu nezbytnou pro dané účely, např. po dobu účasti subjektu údajů v projektu. Osobní údaje, získané v rámci přihlášení, které nebyly aktivně použity déle než 2 roky, budou automaticky vymazány. Osobní údaje, zpracovávané na základě uděleného souhlasu jsou zpracovávány po dobu, na kterou byl souhlas udělen, nebo do jeho odvolání. Po dobu požadovanou zákonnými předpisy v oblasti daní, archivace aj.

Souhlas s výše uvedeným zpracováním, lze vzít kdykoli zpět, a to například zasláním e-mailu na adresu: odevniatelieraz@seznam.cz, nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti Zuzana Arsenjevová.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • poskytovatel softwar www.Websnadno.cz

 • poskytovatel rezervačního systému www.supersaas.cz

Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, a to na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, zaručující stejnou ochranu jako v případě zpracování prováděném přímo Správcem.

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoli zpět

 • požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme

 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů

 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit

 • požadovat po nás vymazání těchto osobních údajů

 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás, nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů


 

Pro přehlednější úpravu sekce lze obsah rozdělit do textových "bloků". Bloky lze libovolně vytvářet, přesouvat a mazat. Jejich úpravu zahájíte dvojitým poklepáním tlačítkem myši. Textový editor se vždy spustí pouze pro vybraný blok. Jak editor pracuje, naleznete ve videoukázce.

Základní tipy:

 • Používejte často nové bloky.
 • ENTER = nový odstavec.
 • SHIFT+ENTER = nový řádek.
 • Obrázek je nejprve třeba nahrát na server přes Vložit obrázek a Správce souborů.
 • Obsah z Wordu vždy přenášejte přes Vložit z Wordu.
 • NEpoužívejte mezerník pro zarovnávání objektů.
Listování umožňuje dynamicky zobrazovat a skrývat obsahy vybraných bloků:
 • Stiskněte tlačítko listování.
 • U bloků, které mají být skryty, vyplňte nově zobrazené textové pole.
 • Všechny bloky s vyplněným listováním budou na stránkách skryty kromě prvního v pořadí.
 • Tlačítko přidat odkazy vytvoří nový blok se zástupcem, který bude na stránkách nahrazen odkazy. Tyto odkazy budou shodné s vyplněnými nadpisy u listování a budou přepínat příslušné bloky.
 • Ze všech bloků, které mají vyplněné listování, bude zobrazen vždy pouze jeden. Bloky, které nemají vyplněné listování vůbec, budou zobrazeny vždy.
 • Pokud chcete skrývat i první blok listování, vytvořte na jeho místo nový prázdný blok a použijte pro jeho nadpis výraz: %empty%
 • Chcete-li při přepnutí bloku rolovat okno na horní část bloku, přidejte za text bloku výraz: %top% (např.: Dovolená%top%)
TOPlist